Back

ⓘ ਦਾਤਾ. ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 290 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਮਰਦ ਅਤੇ 145 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 10 ..
ਦਾਤਾ
                                     

ⓘ ਦਾਤਾ

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 290 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਮਰਦ ਅਤੇ 145 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 895 ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 846 ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧ, 929 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 91.63% ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 98.47% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 84.85% ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                     

1. ਦਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ

ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ-

ਟਾਂਡਾ ਉਰਮਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚੋਲਾਂਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਹਨ

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾਤਾ ਤੋਂ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ

ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਟਾਂਡਾ ਉਰਮਰ - 0 KM

ਚੋਲਾਂਗ - 6 KM

ਖੁੱਡਾ ਕੁਰਾਲਾ- 9 KM

ਗਰ੍ਹਨਾ ਸਾਹਿਬ- 14 KM

ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- 35 KM

ਜਲੰਧਰ - 42 KM

ਕਪੂਰਥਲਾ- 45 KM

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- 51 KM

ਊਨਾ- 72 KM

                                     
 • ਪ ਆਰ ਸ ਘ ਦ ਤ 15 ਜ ਲ ਈ, 1910 - 15 ਜਨਵਰ 2004 ਪ ਰਸ ਧ ਪ ਜ ਬ ਸ ਹ ਤਕ ਰ ਸਨ ਉਸਨ ਹ ਸ - ਵ ਅ ਗ ਦ ਬ ਦਸ ਹ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਮ ਰ ਪਰਬਤ ਯ ਤਰ 1963 ਸ ਲ ਨ 1967
 • ਦ ਤ ਭ ਰਤ ਪ ਜ ਬ ਦ ਜ ਲ ਹ ਹ ਸ ਆਰਪ ਰ ਦ ਇ ਕ ਪ ਡ ਹ ਇਸ ਪ ਡ ਵ ਚ ਕ ਲ 203 ਪਰ ਵ ਰ ਰਹ ਦ ਹਨ 2011 ਦ ਆ ਕੜ ਆ ਅਨ ਸ ਰ ਇਸ ਪ ਡ ਦ ਕ ਲ ਆਬ ਦ 842 ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ
 • ਦ ਤ ਦਰਬ ਰ ਜ ਦਰਬ ਰ ਲ ਹ ਰ, ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਦ ਬਹ ਤ ਪ ਰਸ ਧ ਦਰਬ ਰ ਹ ਇਹ ਸਯਦ ਅਲ ਬ ਨ ਉਸਮ ਨ ਅਲਜਲ ਬ ਅਲਹਜਵ ਰ ਅਲਗ ਜ ਨਵ ਸਯਦ ਅਲ ਹਜਵ ਰ ਉਲ - ਮ ਅਰ ਫ ਦ ਤ ਗ ਜ ਬਖ ਸ
 • ਬਹ ਜਨ ਸਮ ਜ ਪ ਰਟ ਇ ਕ ਭ ਰਤ ਕ ਮ ਸ ਆਸ ਪ ਰਟ ਹ ਜ ਸ ਦ ਜਨਮ ਦ ਤ ਸ ਰ ਕ ਸ ਰ ਮ ਹਨ ਉਹਨ ਨ ਪ ਰਟ 1984 ਵ ਚ ਸ ਰ ਕ ਤ ਸ ਇਹ ਪ ਰਟ ਗਰ ਬ ਦ ਪ ਰਟ ਹ ਇਸ
 • ਸਮਰਪ ਤ ਹ ਮ ਮਸ ਹ ਗ ਤ ਦ 1979 ਨ ਤ ਪਰ ਦ ਆ ਦ poem ਮ ਨ ਜ ਨ ਬਖਸ ਦ ਦ ਤ ਤ ਦ ਤ ਪਰ ਦ ਆ ਦ ਇਨਸ ਨ ਤ ਵ ਵ ਧ ਹ ਔਕ ਤ ਪਰ ਦ ਆ ਦ ਕ ਈ ਲ ੜ ਨ ਮਹ ਲ
 • 1853 ਅਫਥ ਲ ਮਜ ਦ ਵ ਗ ਆਨ ਗ ਮ ਪ ਟ ਦ ਜਨਮ 1870 ਭ ਰਤ ਸ ਨ ਮ ਦ ਜਨਮ ਦ ਤ ਦ ਦ ਸ ਹ ਬ ਫ ਲਕ ਦ ਨ ਸ ਕ ਵ ਚ ਜਨਮ 1896 ਪ ਰਸ ਧ ਭ ਰਤ ਸ ਤ ਆਨ ਦਮਈ ਮ
 • ਸ ਘ ਦ ਪ ਤਰ ਹ ਜ ਸਨ ਤ ਮਕ ਦ ਖ ਤ ਯ ਹ ਖ ਆਲ ਆਇਆ ਅਤ ਇਤਨ ਸ ਕਤ ਹਮ ਦ ਨ ਦ ਤ ਵਰਗ ਆ ਗ ਜ ਲ ਦ ਸ ਗ ਤ ਕ ਪ ਜ ਕ ਤ ਅਤ ਸ ਥ - ਸ ਥ ਅਤ ਅ ਕ ਸ ਦ ਲ ਖ ਆ ਉਸ ਨ
 • ਰ ਜ ਗ ਰ ਵ ਬਸ ਈਟ ਹਨ. ਉਧਹ ਰਣ ਦ ਤ ਰ ਤ ਲ ਕਡ ਇਨ ਵ ਰ ਪ ਗ ਦ ਸ ਵ ਧ ਅਧ ਨ ਰ ਜਗ ਰ ਦ ਤ ਦ ਵ ਬਸ ਈਟ, ਏਕ ਏਮ ਏਲ ਫ ਡ ਜ ਆਰ ਏਸ ਏਸ ਫ ਡ ਤ ਸ ਰ ਆ ਨ ਕਰ ਆ ਲ ਨ ਕ ਡ ਜ ਬ ਸਲ ਟ
 • ਤ ਜ ਦ ਨ ਅਰਸ ਨ ਚੜ ਹ ਈ ਕ ਤ ਸ ਉਹ ਆਦਮ ਜ ਤ ਦ ਨ ਰ ਲ ਮ ਕਤ ਦ ਤ ਧਰਤ ਅਤ ਅਰਸ ਦ ਜਨਮ ਦ ਤ ਅਤ ਇ ਕ ਸ ਚ ਅਕ ਲ ਪ ਰਖ ਹ ਬ ਈਬਲ, ਜ ਪ ਰ ਣ ਆ ਅਤ ਨਵ ਆ
 • ਰ ਜਨ ਤ ਕ ਕ ਮਰ ਜ ਦ ਜਨਮ ਦ ਹ ਤ 1975 1910 ਪ ਜ ਬ ਸ ਹ ਤਕ ਰ ਪ ਆਰ ਸ ਘ ਦ ਤ ਦ ਜਨਮ 1933 ਭ ਰਤ ਲ ਖਕ ਅਤ ਸਕਰ ਨ ਲ ਖਕ ਐਮ ਟ ਵ ਸ ਦ ਵ ਨ ਇਰ ਦ ਜਨਮ 1937
 • ਅਤ δῶρον, ਡ ਰ ਨ, ਯ ਨ ਉਪਹ ਰ ਇਸ ਤਰ ਹ ਅਰਥ ਹ ਇਆ ਸਰਬ ਵਰ ਸ ਈ ਜ ਸਰਬ - ਦ ਤ ਯ ਨ ਨ ਮ ਥਹ ਸ ਵ ਚ ਜ ਊਸ ਦ ਹ ਕਮ ਨ ਲ ਦ ਵਤ ਆ ਦ ਆਰ ਖ ਸ ਕਰ ਹ ਫ ਇਸਤ ਸ ਅਤ

Users also searched:

...
...
...